Šifra: 390903

Prym Vario Creative Tool-preša za drukere_zakovice i očice_bez alata

U kompletu se dobiva samo alat za bušenje rupa u promjeru od 2,5 do 4mm !

NAPOMENA : za sve vrste i promjere drukera, zakovica(nitni) i rinčica(očica) potrebno je posebno dokupiti zaseban alat !!

– uključeni alati za bušenje: 2,5, 3,0, 3,5 i 4,0 mm
– ručka s tri položaja za preciznost pri radu s mnogo manje napora
– podesivi vijak za fino podešavanje i ograničenje prijenosa snage
– mjerna traka za mjerenje duljine i širine za točno pozicioniranje i mjerenje
– dodatna oprema: stezaljka/škripac za stol (390904) za dodatnu stabilnost

Ukrasite par traperica zakovicama, stavite kopče na dječju odjeću ili probušite rupe za uzicu za majicu s kapuljačom i pričvrstite ušice – s Vario kreativnim alatom svestrani nešivani proizvodi tvrtke Prym mogu se obraditi vrlo jednostavno i bez napora. Zahvaljujući ergonomskom obliku s površinom mekom na dodir, ručka udobno leži u ruci i ne klizi. Mjerna šipka za mjerenje duljine i širine, plastične nožice za sigurno stajanje i mogućnost finog podešavanja prijenosa snage omogućuju neumoran, učinkovit i precizan rad. Vrlo je jednostavno probušiti rupu: podignite ručku, umetnite alate za bušenje i postavite tkaninu. Nakon toga spustite ručku, pritisnite i probušite rupu u materijalu. Vrlo zgodno: alati za probijanje u različitim veličinama već su uključeni. Štoviše, Vario Creative Tool kompatibilan je sa svim postojećim Prym setovima alata i potrošačkim proizvodima u Prym asortimanu bez šivanja – udobna alternativa Vario prešama, bušilicama i kliještima za ušice. Stolna stezaljka za dodatnu stabilnost dostupna je zasebno. Osim toga, Vario Creative Tool u ergonomskim bojama alabaster bijela, ljubičasta i boja lavande izgleda jako lijepo na radnom stolu.

VARIO Creative® Tool (Art.nr. 390903) prava je inovacija. Bilo da se radi o bušenju rupa, pričvršćivanju pritisnih klinova i ušica ili obradi zakovica: nikada nije bilo tako jednostavno izvršiti toliko različitih aktivnosti sa samo jednim alatom, bez napora i s maksimalnom preciznošću. Susret funkcije i dizajna. Alat je ergonomski oblikovan i izrađen od visokokvalitetnih materijala. Ovu estetiku osjećate upravo sada kada alat izvadite iz suvremenog pakiranja bez plastike.kliješta za nešivene proizvode iz popularne kolekcije Prym Love je vizualno atraktivan višenamjenski alat s kojim možete jednostavno pričvrstiti drukere, ušice, gumbe za traperice i zakovice.

VARIO Creative® Tool je kompatibilan sa svim postojećim Prym setovima alata iz asortimana. Mali napor koji je potreban i jednostavno prebacivanje između različitih funkcija omogućuju precizan rad bez zamora uz sigurnost uspjeha. Ljestvica s uzdužnim i poprečnim mjerenjima vrlo je praktična za održavanje fiksnih udaljenosti na tkanini / materijalu koji se obrađuje. Uključeni su i alati za bušenje od 2,5 do 4,0 mm.
Zasebno su dostupna dva seta alata za obradu Prym ušica s diskovima od 11 i 14 mm (br. art. 673127) kao i za Prym šuplje zakovice od 7,5 i 9 mm (br. art. 673128).

Pojedinačne boje kompleta alata pokazuju put do novih potrošnih materijala pakiranih također bez plastike s istim kodom boja: 2 varijante Prym ušica s diskovima 11 i 14 mm (br. art. 541390 / 541391) ili 3 varijante Prym šupljih zakovica, ovisno o debljini materijala koji se obrađuje od 3 do 9 mm (art.br. 403170 / 403171 / 403172).
Za korisnike velikih količina koji visoko cijene udobnost ili koji žele izvršiti obradu u većim količinama, nastavak za stol (Art.nr. 390904), koji je također dostupan zasebno, savršen je dodatak VARIO Creative® alatu.

Detaljan opis VARIO Creative® alata, svih komponenti i pribora možete pročitati u detaljnoj brošuri
koju možete preuzeti ovdje:   
Vario Creative Tool

Prym Vario Creative Tool

Item number: 390903 Decorate a pair of jeans with rivets, put press fasteners on baby clothing or punch holes for a hoodie cord and attach eyelets – with the Vario Creative Tool the versatile non-sew products by Prym can be processed very easily and without effort. Thanks to its ergonomic shape with soft touch surface the handle sits comfortably in the hand and does not slip. The measuring bar for measuring length and width, the plastic feet for secure standing and the option to finely adjust the power transmission allow fatigue-free, efficient and precise work. It is very easy to punch a hole: Raise the handle, insert the punching tools and position the fabric. Afterwards lower the handle, apply pressure and punch the hole in the material. Very handy: Punching tools in different sizes are already included. Moreover, the Vario Creative Tool is compatible with all existing Prym tool sets and consumer products in the Prym non-sew range – a comfortable alternative to the Vario press fastener, punch and eyelet pliers. A table clamp for added stability is available separately. In addition, the Vario Creative Tool in the ergonomics colours alabaster white, purple and lavender looks really nice on the worktable.
  • Punching tools included: 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0 mm
  • Handle with three positions for precision when working with far less effort
  • Adjustable screw for fine adjustment and restriction of the power transmission
  • Measuring bar for measuring length and width for exact positioning and measurement
  • Optional table clamp (390904) for added stability

The VARIO Creative® Tool (Art.nr. 390903) is a real innovation. Whether punching holes, attaching press studs and eyelets or processing rivets: It has never been so easy to carry out so many different activities with just one tool, without exerting force and with maximum precision. Function meets design. The tool is ergonomically shaped and made of high-quality materials. You feel this aesthetic right now when you take the tool out of the contemporary plastic-free packaging.

The VARIO Creative® Tool is compatible with all existing Prym tool sets from the non-sewing range. The low effort required and the effortless switching between the different functions enable fatigue-free and precise work with an assurance of success. The scale with longitudinal and transverse measurements is very practical for maintaining fixed distances on the fabric / material to be worked. Also included are punching tools from 2.5 to 4.0 mm.

Available separately are two tool sets for processing Prym eyelets with discs of 11 and 14 mm (art.no. 673127) as well as for Prym hollow rivets of 7.5 and 9 mm (art.no. 673128). The individual colours of the tool sets point the way to the new, also plastic-free packaged consumables with the same colour code: 2 variants of Prym eyelets with discs 11 and 14 mm (art.no. 541390 / 541391) or 3 variants of Prym hollow rivets, depending on the thickness of the material to be processed from 3 to 9 mm (art.no. 403170 / 403171 / 403172).

For high volume users who place a high value on comfort or who want to carry out processing in larger quantities, the table attachment (Art.nr. 390904), which is also available separately, is a perfect addition to the VARIO Creative® Tool.

You can read a detailed description of the VARIO Creative® tool, all components, and the accessories in a detailed brochure, which you can download here:   Vario Creative Tool

Dodatna oprema

...

Product has been added to your list.

Video

Detaljan opis VARIO Creative® alata, svih komponenti i pribora možete pročitati u detaljnoj brošuri
koju možete preuzeti ovdje:   
Vario Creative Tool

Istaknuti proizvodi