Opći uvjeti poslovanja i pravo na raskid ugovora
ŠIVA-PROM d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu,
Samoborska ulica 23. 10434 STRMEC Samoborski (Grad Sveta Nedelja)
tel.: 00385 1 3384-839 , e-mail : dubravko@siva-prom.hr
OIB 42507079056 / MBS 080349003 / Porezni broj: 03738655
Društvo je registrirano 1991god. kod trgovačkog suda u Zagreb-u
Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-15110   
Temeljni kapital: 2.654,46 EUR (20.000,oo kn) uplačen u cjelosti 
Odgovorna osoba i jedini osnivač : Dubravko Crnković
Dobrodošli u ŠIVA-PROM d.o.o. online trgovinu www.siva-prom.hr   !
Naša osnovna želja i interes je da kupcu prodamo što kvalitetniji proizvod po što prihvatljivijoj cijeni.
Uz sve ponuđene proizvode nastojimo dati kvalitetnu sliku i tehnički opis proizvoda.
Online Shop siva-prom.hr (odnosno ŠIVA-PROM d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.siva-prom.hr.
Online Shop siva-prom.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
Slike proizvoda na Online Shopu sivacistrojevi.com su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
Online Shop sivacistrojevi.com će nastojati na web stranicama www.siva-prom.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.
Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.
ŠIVA-PROM d.o.o.  internet stranice (www.siva-prom.hr) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje,
a prema sljedećim uvjetima i pravilima.
Prodavatelj je ŠIVA-PROM d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju,
te izvrši plaćanje putem virmanske uplate ili pouzećem u minimalnom iznosu naručenih artikala od 13,00 EUR (97,95 kn) !

Naručivanje

Proizvodi se iz kataloga ŠIVA-PROM d.o.o. naručuju kroz elektronski formular “Obrazac za naručivanje”.
Jednom poslana narudžba može se otkazati isključivo u roku 24 sata.
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, EURO (EUR), s PDV-om.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod, te spremanjem istog u košaricu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere, te potvrdi način plaćanja.

Iskazane cijene

Cijene u katalogu vrijede za sve oblike plaćanja.
Prijevoz i dostava nije uračunata u cijenu robe i biti će iskazani na kraju internet kupovine.Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe, u kojem slučaju svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Plaćanje

Robu kupljenu putem webshopa možete plaćati na sljedeće načine:

1. Virmanom (HR)

Pogodno za sve koji nemaju kartice, ali treba računati da treba proći jedan dan da uplata sjedne na naš bankovni račun.

Isporuka slijedi nakon primitka uplate.

2. Pouzećem (HR)

Mogućnost plaćanja pouzećem ukoliko se potpiše izjava o narudžbi i preuzimanju robe te se ostave osobni podaci.

Naručene proizvode zajedno sa troškovima dostave kupac će platiti virmanskom uplatom ili pouzećem, prema narudžbi.

Sigurnost na stranici

Obvezujemo se da primljene podatke nećemo davati trećim osobama.
Svi primljeni podaci koriste se samo za realizaciju narudžbe.

Ostali uvjeti kupnje

Za narudžbu robe, osobe moraju biti starije od 18 godina. Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave.
Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u momentu potvrđivanja narudžbe.
Paritet: Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici,
čime potvrđujete da je roba uredno isporučena, a roba ostaje naše vlasništvu sve dok nije plaćena u cijelosti.
Kupac (ne vrijedi za pravne osobe) ima pravo na raskid ugovora sukladno članu 44 Zakona o zaštiti potrošača.
Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.
Svu robu šaljemo s računom/otpremnicom (u pravilu u kutiji).
Količine i dostupnost
  • Artikl je stavljen na rezervaciju tek nakon potvrde plaćanja.
  • Proces pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije pet radnih dana od primitka uplate.
  • Ukoliko neki od naručenih proizvoda ne bude dostupan, kupac će o tome biti obaviješten i imat će mogućnost otkazivanja cijele narudžbe ili samo nedostupnog artikla te ovisno o vrsti plaćnja ili ukoliko je uplaćeno virmanski dobiti će mogućnost povrata sredstava.

ŽIRO RAČUNI:

1) kod Zagrebačke Banke IBANHR6423600001101376115

Swift code: ZABAHR2X

2) kod Privredne Banke IBANHR6023400091110773503

Swift code: PBRGHR2X

ŠIVA-PROM d.o.o.  UID-Nr./EORI : HR42507079056

ŠIVA-PROM d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu,
Samoborska 23. 10434 Strmec Samoborski
tel.01/3384-839 , e-mail : dubravko@siva-prom.hr
OIB 42507079056 / MBS 080349003 / Porezni broj: 03738655
Društvo je registrirano 1991god. kod trgovačkog suda u Zagreb-u
Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji
Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora iz članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača
Ovim dokumentom informira se kupca o pravu, ne navodeći razloge za to, na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana. Navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca. U tu svrhu, u nastavku, navode se neki od članaka Zakona o zaštiti potrošača (neki u cjelosti, a neki samom djelomično).
Pravo na jednostrani raskid ugovora
Opće odredbe
Članak 72.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.
Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 74.
(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.
Učinak jednostranog raskida ugovora
Članak 75.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 76.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat
Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 77.
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (preuzmi obrazac ovdje.)

Preuzimite obrazac za jednostrani prekid ugovora

Robu vratite poštom preporučeno, ili osobno na adresu ŠIVA-PROM d.o.o. ,Samoborska 23, 10434 STRMEC Samoborski .

Obrazac za raskid ugovora:

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za: ŠIVA-PROM d.o.o. , Samoborska 23, 10434 STRMEC Samoborski

– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Ime(na) potrošača (*):__________________________________________

– Datum zaključenja ugovora: ________________________________________________________

– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________

– Datum (*):______________

– Potpis potrošača: ________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE/REKLAMACIJA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail dubravko@siva-prom.hr s naznakom “Reklamacija”. Svaka slika oštećenja napravljena pri preuzimanju, ubrzati će i olakšati postupak

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ova pravila određuju i reguliraju kako prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje Kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.spretnaisretna.com

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.spretnaisretna.com kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici Kupac daje suglasnost da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama Kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promjeni obavijestiti Prodavatelja na e-mail adresu dubravko@siva-prom.hr . U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu dubravko@siva-prom.hr

www.siva-prom.hr koristi kolačiće, odnosno tzv. „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti Kupčev preglednik (browser), a samim time i Kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja.

Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics. Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti (“Privacy Shield”) programu suradnje između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043, USA

Više informacija o “Privacy Shield” programu možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu podataka.

Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati.

Ako ih blokirate kroz opcije svojeg internetskog preglednika, nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookie (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl.

Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite.

Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.

Ovdje možete pronaći poveznice na upute za upravljanje kolačićima najpopularnijih preglednika – FirefoxChromeSafari.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

XII. PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA EUROPSKE UNIJE

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da, ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Online Shopa sivacistrojevi.com na tel. 01/3384-839.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Online Shop ŠIVA-PROM d.o.o. , uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: dubravko@siva-prom.hr , prodaja: ŠIVA-PROM d.o.o., Samoborska 23, 10434 STRMEC Samoborski, ili usmeno na broj telefona 01/3384-839 od ponedjeljka do petka od 10-17 sati.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem , ogrebotinama, istegnućima, drobljenjem , raznim fizičkim vidljivim oštećenjima sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Zbog toga ŠIVA-PROM d.o.o. preporuča svojim kupcima:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na Online Shop sivacistrojevi.com prilikom izbora proizvoda
– ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Online Shop Govic Company jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici)
– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvod je ogreben), što prije obavijestite Online Shop sivacistrojeci.com i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost
ŠIVA-PROM d.o.o. utvrđuje uvjete povrata − postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Kupac je odgovoran za svako umanjivanje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje originalne ambalaže/dodataka* uz proizvod vraćenog proizvoda:
* dodacima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, osnovni i dodatni pribor i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod
** postoci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje dodatna oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%)
Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje vraćenog proizvoda:

Proizvod  : Neoštećena i kompletna ambalaža Oštećena ambalaža Nedostaje ambalaža
1. Šivaći strojevi:   0% 10% 20%
2. Pribor za šivanje:    0% 10% 20%
3. Rezervni dijelovi:   Nema povrata Nema povrata Nema povrata
4. PC embroidery Software:  Nema povrata Nema povrata Nema povrata

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu dokumentaciju uz originalan račun.